Kollektiv læring og kompetanseutvikling (KLOK)

I denne gruppen bidrar vi til og forsker på lokal kunnskapsutvikling rettet mot læring og kompetanseutvikling i lærerutdanning og utdannings- og oppvekstinstitusjoner som barnehager, grunnskoler og videregående skoler. 

KLOK er en tverrfaglig sammensatt forskningsgruppe ved Avdeling for lærerutdanning. Vi samarbeider tett med barnehagelærere, lærere i grunn- og videregående skole, masterstudenter, samt ledere på alle nivå i utdannings- og oppvekstsektoren.

Vi har som mål å utvikle et profesjonsrelevant FoU-program (2018-2022) for lærerutdanningen med utgangspunkt i pågående aktivitet innenfor:

 • Desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM-KLOK)
 • Ledelse for læring (LeLæ-KLOK)

Forskningsgruppens medlemmer er tilknyttet internasjonale nettverk som:

 • ATEE - Association for Teacher Education in Europe
 • DKG - Delta Kappa Gamma Society International 
 • Digital Learning across Boundaries (DLab) – Erasmus+
 • ENIRDELM - European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management - the friendly European network
 • European Congress of Qualitative Inquiry
 • IS1307 COST Action on the new materialisms
 • JUSTED - Justice through Education in the Nordic Countries (Nordic Centre of Excellence)
 • NOCIES - Nordic Comparative and International Education Society
 • PESA - The Philosophy of Education Society of Australasia
 • SSC - Scandinavia Science Cluster (INTERREG-prosjekt)

P.S. Siden er under utvikling og vil bli ferdigstilt i løpet av 2018.

Deltakere

Publisert 14. juni 2018 20:18 - Sist endret 27. mai 2019 11:24