Den første svenske læreboken

I dette foredraget presenterer førsteamanuensis Russell Hatami en viktig kulturskatt i tidlig svensk matematikkutdanning; Rizanesanders Recknekonsten.

Forskningsgruppen Praksiser i profesjonsutdanninger ved Avdeling for lærerutdanning inviterer til åpent foredrag om Rizanesanders Recknekonsten fra 1601, den første svenske læreboken. 

Først på 1500-tallet ble det mulig å studere matematikk i Sverige. Den første trykte læreboken om aritmetikk på svensk ble laget i 1614 av Aegidius Aurelius (c.1580-1648), men allerede i 1601 ble det skrevet et manus om aritmetikk av Hans Larsson Rizanesander (1574-1646).

Rizanesander skrev sin lærebok i en tidsperiode der skolen bare var for de rike i samfunnet. Matematikkopplæring var forbeholdt gutter som allerede hadde lært latin og muligens gresk. Matematikk som skolefag ble heller ikke sett på som relevant! Det å skrive en lærebok på morsmålet på den tiden, viser fremveksten av en ny visjon der man ønsker å gjøre denne vitenskapen tilgjengelig for folket. Dette representerer et av de første viktige skrittene i retning av større demokratisering av kunnskap.

Svensk skolematematikk har en historie på omtrent fire århundrer. I de siste årene har det vært økt forskningsinteresse for historien om svensk matematikkutdanning (se for eksempel Hatami (2007), Prytz (2007), Lundin (2008) og Pejlare (2017)). Det er imidlertid ikke gjort mye forskning på den svenske matematikkutdanningens tidlige historie. Russell Hatami vil i dette foredraget presentere sin forskning knyttet til det eldste kjente lærebokmanuskriptet på svensk.

Velkommen alle sammen!

Publisert 18. mars 2019 14:53 - Sist endret 19. mars 2019 12:47