Praksiser i profesjonsutdanninger

Forskergruppa Praksiser i profesjonsutdanning har som overordnet mål å bidra til kunnskapsutvikling som styrker grunnopplæringen og lærerutdanningene. Målet er at forskningen skal bidra til å generere ny kunnskap om de to store læringsarenaene i utdanningen: den campus-baserte opplæringen og praksisopplæringen ute på skolene. Det langsiktige målet med forskningen er å bidra til å styrke norsk lærerutdanning og integreringen av disse to læringsarenaene.

Deler av forskergruppen orienterer seg mot hvordan man kan utvikle den campus-baserte lærerutdanningen og hvordan lærerutdanningen kan bli en bedre lærende organisasjon. Dette inkluderer både lærerutdanneres arbeid og lærerstudentenes læringsarbeid. Andre forskere retter mer fokus mot hvordan man kan utvikle nye former for praksissamarbeid/partnerskap mellom lærerutdannere på campus og lærerutdannere ute på praksisskolene.

Forskergruppas deltakere samarbeider med en rekke andre forskere/forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Gruppens arbeid inngår også som en viktig del av det kontinuerlige arbeidet med organisasjonsutvikling i lærerutdanningen.

Noen av våre prosjekter (oversikten oppdateres)

Deltakere

Publisert 14. juni 2018 19:51 - Sist endret 29. nov. 2019 15:08