Aktuelle vitenskapelige publikasjoner

2019

Karcher, Nicola Kristin. "A National Socialist school for Norway: concepts of Nazification during the German occupation". Paedagogica Historica, International Journal of the History of Education. ISSN: 0030-9230 (Print) 1477-674X (Online).

Ramstad, Mette. "The Israelite and Saint Identity According to Polynesian Latter-day Saints", In Karen Sue Patrick Knutsen; Guri Ellen Barstad & Elin-Sofie Nesje Vestli (ed.), Exploring identity in literature and life stories: The elusive self. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 978-1-5275-3571-8. Kapittel 6. s 103 – 118​.

Schjetne, Espen/Hansen, Ole Henrik Borchgrevink: «Emplotting a privileged position. The construction of the history of secular humanism in Norwegian religious education textbooks», British Journal of Religious Education 2019, 1-11 (ISSN 0141-6200).

Spernes, Kari. "Kulturelt mangfold i videregående skole". I: Kitt Lyngsnes & Marit Rismark (red.), Yrkesopplæring. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 3. s. 44 - 67.

2018

Afdal, Hilde Wågsås & Spernes, Kari Iren. "Designing and Redesigning Research-based Teacher Education". Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. 74, s 215-228.

Hansen, Ole Henrik Borchgrevink: «Barns beste i en mangfoldig skole», i: Schjetne, Espen/Skrefsrud, Thor Andre (red.): Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag, Oslo: Gyldendal Akademisk 2018, 96-110 (ISBN 9788205512252).

Hansen, Ole Henrik Borchgrevink: «Promoting Autonomy in Public Education: A Narrow Civic Approach», Religion & Education 2018, 45/2, 173-189.

Hansen, Ole Henrik Borchgrevink: Public education and diversity: Promoting tolerance and autonomy in liberal democracies, PhD-avhandling, UiO 2018.

Karcher, Nicola Kristin: Kampen om skolen. Nazifisering og lærernes motstand i det okkuperte Norge, Oslo: Dreyers forlag 2018 (ISBN9788282654555).

Schjetne, Espen/Skrefsrud, Thor Andre (red.): Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag. Oslo: Gyldendal Akademisk 2018 (ISBN 9788205512252).

Schjetne, Espen: «Forståelse av mening som mangfoldskompetanse», i: Schjetne, Espen/Skrefsrud, Thor Andre (red.): Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag, Oslo: Gyldendal Akademisk 2018, 112-129 (ISBN 9788205512252).

Spernes, Kari Iren & Ruto-Korir, Rose C. "Medium of instruction in school: The indigenous language, the national language or the official language? A case study from multilingual deep rural Kenya". Journal of African Languages and Linguistics. ISSN 0167-6164. 39(1), s. 41-64.

2017

Nolet, Ronald/Bjørsholt, Stig (red.): Utforskning i alle fag, Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 9788202551490).

Nolet, Ronald/Bjørsholt, Stig: «Utforskning og dybdelæring i skolen», i: Nolet, Ronald/Bjørsholt, Stig (red.): Utforskning i alle fag, Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2017, 11-20.

Nolet, Ronald/Bjørsholt, Stig: «Veien til utforsking – et blikk på skole, læreplaner og skolepolitikk», i: Nolet, Ronald/Bjørsholt, Stig (red.): Utforskning i alle fag, Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2017, 21-33.

Nolet, Ronald, Bjørsholt, Stig: «Samfunnsfag – flere fag, mange veier til utforsking», i: Nolet, Ronald/Bjørsholt, Stig (red.): Utforskning i alle fag, Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2017, 205-245.

Spernes, Kari Iren & Fjeld, Hilde Sofie. "Vilje, men manglende handlekraft – skolelederes forståelse av tospråklige faglæreres plass i skolens læringsfellesskap". Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. ISSN 1504-9922. 11(2), s. 1-20.

Spernes, Kari Iren. "Kulturelt mangfold i skolen", I: Kitt Lyngsnes & Marit Rismark (red.), Didaktisk praksis 5.-10.trinn. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205500617. Kap. 7. s. 119 - 138

Spernes, Kari. "Kulturelt mangfold i barneskolen", I: Kitt Lyngsnes & Marit Rismark (red.), Didaktisk praksis 1-7.trinn. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 6. s. 89 - 110.

Publisert 23. aug. 2019 16:11 - Sist endret 3. des. 2019 20:55