Kvalitet og relevans i skole og bedrift (KRISB)

Denne forskningsgruppa ønsker å bidra til - og fremme - en bred forståelse av læringsprosesser som foregår i skole og yrkesliv. 

Forskningsgruppas overordnede målsetting er tilhørighet og yrkesliv.

Dette gjør at vi har et bredt forskningsområde:

 • bevisste og ubevisste læringsprosesser i skole og bedrift
 • skole/bedrift som selvstendige utdanningsarenaer
 • deltakelse og frafall, utenforskap
 • ulike former for veiledning, kollektive læringsprosesser, tverrfaglig samarbeid og gjensidighet i samhandling 

Digitalisering og sosialitet, digitalisering og agentskap er naturlige forskningsfelt i framtidens skole og arbeidsliv, og tematiseres også i forskningen.

Forskningsprosjekter og temaer

Gruppens interessefelt og forskning strekker seg over følgende temafelt og områder:

Verdig voksenliv: Lærekandidaters varige tilknytning til yrkeslivet. Konkret igangsatt prosjekt. Ansvarlig: Eva Dyrnes og Marta Brännström

Å følge fagfornyelsen inn i praksis: Følgeforskning i praksiser i yrkesfaglig opplæring. Konkret igangsatt prosjekt. Ansvarlig: Eva Dyrnes og Marta Brännström

Ny og nesten ny: Profesjonsmøter mellom veiledere, lærerstudenter og nyutdannede lærere. Konkret igangsatt prosjekt: Ansvarlig Geir Luten, Karl-Arne Korseberg, Øystein Warem og Kristine Hollup.

Tilrettelegging av vurdering: Vurdering utover prestasjoner og ferdighetstesting. Konkret igangsatt prosjekt. Ansvarlig: Anne Reinertsen og Karianne Nes.

Hva gjør teknologien med oss: Workshopmetodologi for digital sosialitet og agentskap. Konkret prosjekt i planleggingsfase. Ansvarlig: Anne Reinertsen.

Utdanningsfilosofi og vitenskapsteori: Special Issue i tidsskriftet Education Sciences med arbeidstittel Philosophy of Education. Publiseringsår 2021. Publiseringsavtale er inngått med MDPI forlag etter invitasjon. Ansvarlig Anne Reinertsen.

REKOMP følgeforskning: Læring i organisasjoner og kunnskapsledelse. Ansvarlig: Anne Reinertsen i samarbeid med Karin Hognestad og Marit Boe fra Universitetet i Sørøst-Norge og Magritt Lundestad ved OsloMet.

Her får det banale være viktig: Kompetansebygging gjennom forskningssirkler i matematikk. Utviklingsprosjekt i grunnskolen. Igangsatt prosjekt. Ansvarlig: Russell Hatami og Anne Reinertsen.

Universets ansikt: Grunnforskning i naturkultur kunstfaglig og pedagogisk perspektiv for bærekraft. Igangsatt skriveprosjekt. Yngve Zakarias i samarbeid med Anne Reinertsen.  Dette er ledd i bokprosjektet Nordiska Rhizom ledet av Bosse Bergsted, HiØ og Jonas Alwall, Malmø Universitet.

Kunnskapsledelse og/i lærende organisasjoner: Bokprosjekt i samarbeid med Joce Nuttall, forskningsdirektør for lærerutdanning, Australian Catholic University og Arvay Armstrong-Read, PhD-student i ledelse ved University of Monash, Australia.  Publiseringsavtale inngått med Cambridge University Press.

Skolens verdigrunnlag: Komparative analyser i et nordisk perspektiv

Veiledning i profesjonsperspektiv

Ikke-lineær pedagogikk: Teoriutvikling og nye læringsteorier

Affektive pedagogikker og bærekraft

Kulturmøter i mangfold: Kjønn, klasse og etnisitet i klasserommet

Vitenskapsteori for tverrfaglig utdanningsforskning

Akademisk skriving; skriving som metode.

Vurdering av, for og som læring

 

Nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Internasjonale:

 • I/ECQI: International/European Congress of Qualitative Inquiry v/Norman Denzin: University of Illinois, USA
 • Joce Nuttall; ACU, Institute for Learning Sciences and Teacher Education, Melbourne, Australia
 • Arvay Armstrong-Read, University of Monash, Australia.
 • Louise Thomas; PhD academic at large, Brisbane, Australia
 • Murmansk Arctic University: Valerij Chernik, Julia Afonkina og Tatjana Kuzmicheva
 • Michael Peters: PhD, FNZAH, FRSA, FRSNZ, FPESA, Distinguished Professor, Faculty of Education, Beijing Normal University, China.
 • Paul Hart: Ph.D. Professor Emeritus Adjunct Professor, Faculty of Education University of Regina, Regina SK Canada.
 • David Labaree: PhD. Professor Emeritus, Faculty of Education, Stanford University, California, USA.
 • Chalmers, Göteborg
 • Network New Materialisms: COST Action IS 1307
 • Posthumant nettverk Nordiska Rhizom v/Bosse Bergstedt.
 • Klárá Záleská: Masaryk University, Brno, Tsjekkia
 • NordYrk
 • Lene Korseberg: European University Institute of Firenze, Italy

Nasjonale:

Deltakere

Publisert 30. sep. 2019 11:08 - Sist endret 20. nov. 2019 15:55