AVLYST: Profesjonelt ansvar - profesjonell uro

AVLYST - Grunnet sykdom er gjesteforelesningen dessverre avslyst.

Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) inviterer til åpen gjesteforelesning med professor Solveig Østrem ved OsloMet.

I foredraget Profesjonelt ansvar - profesjonell uro vil Østrem blant annet stille spørsmål om hva det at barnehagelæreryrket er en profesjon innebærer av ansvar, forpliktelser og autonomi. 

Solveig Østrem er redaktør og forfatter av bøkene Barnehagen som samfunnsinstitusjon og Profesjonell uro. Barnehagelæreres ansvar, integritet og motstand (se nedenfor).  

Noen av Solveig Østrem sine publikasjoner:

  • Østrem, Solveig (red.) (2018). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. ISBN: 978-82-02-57045-3. 202 s. Cappelen Damm Akademisk.
  • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (2018). Profesjonell uro. Barnehagelæreres ansvar, integritet og motstand. ISBN: 978-82-450-2138-7. 204 s. Fagbokforlaget.
  • Pettersvold, Mari; Østrem, Solveig (2017). Håndverk og fagspråk i pedagogisk arbeid. Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse. Vol. 1. 
  • Hennum, Bernt Andreas; Østrem, Solveig (2016). Barnehagelæreren som profesjonsutøver. ISBN: 978-82-0248244-2. 138 s. Cappelen Damm Akademisk.

Velkommen til gjesteforelesning!

Publisert 16. nov. 2018 14:19 - Sist endret 26. nov. 2018 11:35