Småbarnsvitenskap (0-3 år)

Interesseområdet for denne forskergruppen er pedagogisk virksomhet med og blant barn under tre år.

Gruppas drivkrefter er å finne i en interesse for pedagogisk arbeid med de yngste barna og et engasjement for å bidra aktivt i både praksisfeltet (barnehagene) og forskningsfeltet (utdanningsforskning) med kritiske kunnskapskonstruksjoner, blant annet knyttet til alder, kjønn, etnisitet, sosial klasse og funksjonalitet. Det er særlig koblinger mellom empiri og teori som danner utgangspunkt for FoU-gruppas arbeid.

Gruppas teoretiske interesser 

Kritisk teori, kontinental filosofi, poststrukturalisme, postkoloniale teorier, posthumanisme og affektteori.

Nøkkelord

småbarnspedagogikk/-vitenskap, barnehage, profesjon, historiske perspektiv, kunnskap/makt, kropp, pedagogisk dokumentasjon, etikk, estetiske læreprosesser, mangfold og relasjoner.

Prosjekter

Forskergruppens medlemmer arbeider for tiden med følgende prosjekter: 

Deltakere

Publisert 11. juni 2018 13:47 - Sist endret 4. juli 2019 13:42