English version of this page

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikken skal bidra til inkludering og deltakelse ved å forebygge, avhjelpe og redusere vansker og barrierer for utvikling, læring og livsutfoldelse. Forskningsgruppen har som mål å bidra og delta i forskning som gir kunnskap om og fremmer spesialpedagogikk som disiplin.

Spesialutdanning er et tverrfaglig forskningsfelt. Medlemmene av forskningsgruppen forsker på en rekke tema som er sentrale for det spesialpedagogiske feltet knyttet til spesialpedagogisk utdanning, pedagogikk, filosofi og psykologi. Vi forsker på ulike grupper i barnehagen, skoler og andre institusjoner. Noe av vår forskning har fokus på profesjonsgrupper som møter mennesker med spesielle behov, slik som lærere og spesialpedagoger. Andre forskningsprosjekter retter seg direkte mot personer som opplever sosiale, emosjonelle, lærings- eller utviklingshemming, eller slike utfordringer. Våre nyeste vitenskapelige publikasjoner er oppført her.

Gruppen har ansvar for å levere undervisning og veiledning til avdelingens masterstudium i spesialpedagogikk. Studiet har et stort antall søkere og studentene kommer fra alle deler av Norge. Undervisningen er forskningsbasert, og vi oppfordrer studentene til å bidra i pågående forskningsprosjekter.

Les forskningsgruppens FoU-strategi for 2019 - 2022 her.

Nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

I tillegg til samarbeidspartnere i vår egen region, har vi forskningssamarbeid med flere nasjonale og internasjonale forskere på ulike institusjoner. Listen nedenfor viser nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere vi har idag.

Internasjonale

Nasjonale

Forskningsprosjekter

Nedenfor følger et utdrag av våre forskningprosjekter (oversikten er under oppdatering):

Publikasjoner og mediebidrag

Få en oversikt over våre nyeste publikasjoner her.

Få en oversikt over våre nyeste mediebidrag her.

Under profilen til hvert gruppemedlem finner du en fullstendig oversikt over publikasjoner, mediebidrag med mer. 

Deltakere

Publisert 11. juni 2018 09:44 - Sist endret 31. aug. 2020 12:46