Aktuelt

Anders Nordahl-Hansen viser frem diplom og blomster etter å ha mottatt prisen.
Publisert 4. des. 2019 21:43

Professor Anders Nordahl-Hansen, ved Avdeling for Lærerutdanning og forskergruppen Spesialpedagogikk, ble tildelt Forskningsprisen 2019.

Logoen til Frontiers in Digital Health
Publisert 22. nov. 2019 21:07

Tidsskriftet publiserer artikler fra ulike fagdisipliner relatert til helse i den digitale tidsalder og i det digitale samfunn.

Logoen til R V T S
Publisert 20. nov. 2019 16:25

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Region Midt (RVTS Midt) arrangerer en regional samling for krisesenter. Sabreen Selvik holder foredrag om barns erfaringer med gjentatte opphold på krisesenter.

Publisert 29. mai 2019 10:49

Professor Anders Nordahl-Hansen er aktiv forsker og medlem i forskningsgruppen Spesialpedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold. Her forteller han litt om nylige og kommende publikasjoner i bok-kapittel-format. 

Publisert 26. feb. 2019 21:38

Høgskolelektor Anders Dechsling er invitert til å være Session Chair på symposium om Special Education på INTED2019.

Publisert 19. des. 2018 10:23

Fiktive autistiske personer på film og TV blir ofte overforenklet og overdrevent portrettert. Dette kan føre til forsterkning av negative holdninger og økt stigmatisering av personer med denne diagnosen.

Lege og pasient
Publisert 9. nov. 2018 11:47

Mye statistikk som benyttes i behandlingsforskning gir ikke korrekt informasjon om effekten av tiltak. I verste fall kan pasienter få feil behandling.