2019

Bilde av førsteamanuensis Sabreen Selvik
Publisert 13. des. 2019 09:06

Førsteamanuensis Sabreen Selvik forsker på barns erfaringer med gjentatte opphold på krisesenter. Resultater fra forskning ble i slutten av november presentert på en regional samling for krisesentre i Midt-Norge. 

Gutt med VR-briller
Publisert 9. des. 2019 10:16

Teknologiske hjelpemidler med bruk av Virtual Reality gir personer med autisme muligheten til å trene på sosiale ferdigheter i trygge og virkelighetsnære omgivelser. Dette forskes på ved Høgskolen i Østfold.

Anders Nordahl-Hansen viser frem diplom og blomster etter å ha mottatt prisen.
Publisert 4. des. 2019 21:43

Professor Anders Nordahl-Hansen, ved Avdeling for Lærerutdanning og forskergruppen Spesialpedagogikk, ble tildelt Forskningsprisen 2019.

Logoen til Frontiers in Digital Health
Publisert 22. nov. 2019 21:07

Tidsskriftet publiserer artikler fra ulike fagdisipliner relatert til helse i den digitale tidsalder og i det digitale samfunn.

Publisert 29. mai 2019 10:49

Professor Anders Nordahl-Hansen er aktiv forsker og medlem i forskningsgruppen Spesialpedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold. Her forteller han litt om nylige og kommende publikasjoner i bok-kapittel-format. 

Publisert 19. des. 2018 10:23

Fiktive autistiske personer på film og TV blir ofte overforenklet og overdrevent portrettert. Dette kan føre til forsterkning av negative holdninger og økt stigmatisering av personer med denne diagnosen.

Lege og pasient
Publisert 9. nov. 2018 11:47

Mye statistikk som benyttes i behandlingsforskning gir ikke korrekt informasjon om effekten av tiltak. I verste fall kan pasienter få feil behandling.