Anders Nordahl-Hansen tildelt Forskningsprisen 2019

Professor Anders Nordahl-Hansen, ved Avdeling for Lærerutdanning og forskergruppen Spesialpedagogikk, ble tildelt Forskningsprisen 2019.

Anders Nordahl-Hansen viser frem diplom og blomster etter å ha mottatt prisen.

Anders Nordahl-Hansen etter å ha mottatt prisen. Foto: Hilde Afdal

Forskergruppas Professor Anders Nordahl-Hansen ble tildelt HiØs Forskningspris 2019.

 

Komiteens begrunnelse for utvelgelsen:

"Nordahl-Hansen er en svært aktiv ung forsker, med svært høy og bred forskningsaktivitet som inkluderer høy forskningspublisering, eksternfinansierte søknader og prosjekt, redaksjonelt arbeid, bokprosjekter, konferanser og nettverk. Han har en internasjonalt synlig profil, og bidrar til å gjøre HiØ synlig nasjonalt og internasjonalt. Nordahl-Hansen har bidratt til å stimulere forskningsmiljøet ved høgskolen, og til å inkludere kolleger og stipendiater i forskning og publisering. 

Spesielt ønsker komiteen å fremheve Nordahl-Hansens initiativ og bidrag til samarbeid og fagovergripende arbeid på tvers av: 1) fagfelt (pedagogikk, helse, teknologi), 2) avdelinger ved høgskolen og 3) nasjonale og internasjonale institusjoner."


Vi gratulerer!

 

Kriteriene for prisen, og vinnerne av Formidlingsprisen og Utdanningskvalitetsprisen kan leses om her.

Publisert 4. des. 2019 21:43 - Sist endret 4. des. 2019 21:43