Kjærkommen kunnskap om barn i krise

Førsteamanuensis Sabreen Selvik forsker på barns erfaringer med gjentatte opphold på krisesenter. Resultater fra forskning ble i slutten av november presentert på en regional samling for krisesentre i Midt-Norge. 

Bilde av førsteamanuensis Sabreen Selvik

Førsteamanuensis Sabreen Selvik.

Konferansen ble arrangert av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Region Midt (RVTS Midt) og fant sted i Trondheim 27. og 28. november. Konferanse hadde et bredt tema, fra "Vold mot eldre" til "Istanbulkonvensjonen" og flere til.

Sabreen Selvik er førsteamanuensis ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold og var én av to foredragsholdere 28. november. Sabreen har nylig skrevet avhandlingen «En barndom på krisesenter» og presenterte resultater derfra på konferansen. Tittelen på foredraget hennes var «Barn med gjentatte opphold på krisesenter – deres erfaringer på krisesenter og skole». Foredraget handlet om:

  • hvordan livet til barn med gjentatte opphold på krisesenter ser ut og hvordan kan dette påvirke dem
  • hva som skjer på skolen og hva barna sier om læreren og skolens betydning
  • hvordan vi kan beskytte denne gruppen barn bedre og hvordan vi kan ivareta deres rettigheter som barn, som er formidlet i barnekonvensjonen

Konferansen hadde godt frammøte og ble godt tatt imot. Deltagerne var aktive og engasjerte og tok med seg mye erfaring fra arbeid med barn i krise inn i diskusjonene under konferansen.

- Mitt bidrag var mest om skoleerfaringer til denne barnegruppen. Jeg tror det er superviktig for ansatte ved krisesentre å kjenne til disse, for å kunne hjelpe barna bedre og ikke minst støtte læreren noen ganger, sier Sabreen, og fortsetter - Jeg tror at mitt bidrag var en realitetsorientering av ansatte på krisesentrene om hvordan barna har det og strever på skolen, og om hvor viktig det er å samarbeide med skolen og ha en åpen dialog for barnets beste. På den måten kan de beskytte denne gruppen barn bedre.

Deltakerne gav uttrykk for at resultatene av Sabreens forskning var svært nyttig. De ble svært motivert til å bidra til at barna får en bedre opplevelse av skolen mens de bor på krisesentre.

Av Irene Felde Olaussen
Publisert 13. des. 2019 09:06 - Sist endret 13. des. 2019 09:13