Fagseminar: Spenninger og utfordringer i spesialpedagogikk (OPPDATERT med program)

I år er det 50-årsjubileum for studiet i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Østfold og i den anledning arrangerer forskningsgruppen Spesialpedagogikk på avdeling for lærerutdanning fagseminaret Spenninger og utfordringer i spesialpedagogikk. (Se programmet for seminaret nederst på denne siden)

En stein hvor det er risset inn: Nothing is written in stone

Som undervisnings-, forsknings- og praksisfelt byr spesialpedagogikk på både spenninger og utfordringer, som vi i anledning jubileet ønsker å løfte frem og diskutere i form av et fagseminar. Jubileet gir oss en mulighet til å tenke sammen: Spørsmål til diskusjon kan for eksempel være hvordan vi kan se muligheter i spenninger og utfordringer.

Med dette inviteres praktikere og teoretikere i det spesialpedagogiske feltet til å delta. Fremleggene vil være på 20 minutter med påfølgende samtaleøkter for spørsmål, refleksjon og diskusjon.

På grunn av Koronasitusjonen og smittevernshensyn er det påmelding. Fagseminaret vil avholdes på studiested Halden 27. oktober i Auditorium 2.

Det er også mulig å delta digitalt via Zoom (mail til tor.freyr@hiof.no for zoom-lenke)

 

Frist for påmeldelse: 15. oktober 2020 til Tor Freyr (tor.freyr@hiof.no)

Vi ser frem til å tenke med dere!

Kontaktpersoner: Rune Andreassen (rune.andreassen@hiof.no), Tamara Kalandadze (tamara.kalandadze@hiof.no) og Tor Freyr (tor.freyr@hiof.no)

 

Program for fagseminaret

Spenninger og utfordringer i spesialpedagogikk

 

I anledning 50-årsjubileet for spesialpedagogikk ved Høgskolen i Østfold arrangerer forskningsgruppen Spesialpedagogikk fagseminar ved studiested Halden,

Auditorium 2 og digitalt, 27.oktober 2020

 

Program

09:00-09-15  Velkommen v/ dekan Kjersti Berggraf Jacobsen

09:15-09:45 Erling Solerød: 50 år med spesialpedagogisk utdanning i Halden

09.45-10.15 Rune Andreassen, Magne Jensen og Marte Herrebrøden: Hvordan fremstiller lærebøker for grunnskolen mennesker med funksjonshemming?

10.15-10.30 Pause

10:30-11:00 Nils Breilid og Rolf Fasting: PP-rådgiveren som inkluderingsagent: retorikk eller handling?

11:00-11:30 Natalia Latini og Ivar Bråten: Å lese på skjerm eller papir – spiller det noen rolle?

11:30-12:30 Lunsj

12:30-13:00 Eva Dyrnes og Roger Sträng: Verdig Voksenliv. Rapport fra en studie

13:00-13:30 Ingjerd Skafle, Roald Øien og Anders Nordahl-Hansen: Elever med Autismespekterforstyrrelses syn på skolen som sosial arena

13:30-14:00 Johan Bredberg, Jørgen Smedsrud og Anders Nordahl-Hansen: Evnerike elever og spesialundervisning

14:00-14:15 Pause

14:15-14:45 Tor Freyr: Om konsekvenspedagogikkens eksistensfilosofiske grunnlag

14:45-15:15 Dag Sørmo: Hvordan kan «Reflekterende team» brukes som arbeidsverktøy i spesialpedagogisk arbeid?

15:15-15:00 Avrunding

 

Velkommen! Vi ser frem til en spennende og utfordrende dag!

Arrangør

Tor Freyr
Publisert 27. aug. 2020 11:47 - Sist endret 9. okt. 2020 16:14