Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikken skal bidra til inkludering og deltakelse ved å forebygge, avhjelpe og redusere vansker og barrierer for utvikling, læring og livsutfoldelse.

Denne forskergruppen har som mål å bidra til at spesialpedagogikk som fagfelt utvikles og deltar i prosjekter med ulike fokus over tid.   

For tiden er dette de viktigste prosjektene våre:

Forskergruppen består av fagansatte som underviser ved masterstudiet i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Østfold. Vi forsker på viktige tema i studiet, og sikrer på en måten at masterstudiet har en forskningsbasert tilnærming. Vi legger også til rette for at våre masterstudenter kan bidra i pågående prosjekter.

 

Deltakere

Publisert 11. juni 2018 09:44 - Sist endret 26. sep. 2018 10:46