Veiledning i utdanning og profesjon

Denne forskergruppen tar for seg ulike spørsmål knyttet til veiledning. Rammene for arbeidet er å utforske det ukjente i profesjon og utdanning. Det kritiske blikket til etablert praksis står sentralt. 

Forskergruppen oppstod gjennom et bokprosjekt / en vitenskapelig antologi: Veiledning og oppdagelse. 

Sentrale prosjekter i forskergruppen er idag: 

  • Digital vurdering av studenter i høyere utdanning
  • Oppfatning og bruk av feedback
  • Veiledernettverk Østfold
  • Grunnleggende veiledning for ykesfaglærere
  • Utviklingsskoler i PPU - Praktisk-pedagogisk utdanning
  • Skrivekameratordningen heltidsutdanningen ved Praktisk-pedagogisk utdanning (PPUH)

Her finner du oversikt over kontaktpersoner for de ulike prosjektene.

Deltakere

Publisert 11. juni 2018 10:18 - Sist endret 4. juli 2019 13:41