AVLYST - Gode veiledningsordninger for nyutdannede lærere i barnehage og skole

AVLYST grunnet liten påmelding. Veiledernettverk Østfold inviterer til Frokostseminar med fokus på gode veiledningsordninger for nyutdannede lærere i barnehage og skole. Seminaret er for eiere og ledere i barnehage- og skolesektoren i Østfold og veilederinteresserte i skoler og barnehager.

Stor aktivitet rundt veiledning

Det skjer mye på veiledningsfronten for tida, både nasjonalt og lokalt: 

  • Kunnskapsdepartementet har utviklet nye forpliktende retningslinjer for veiledning av nyutdannede og nytilsatte lærere i barnehage og skole: Prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole.
  • En "Faglig veileder" er i støpeskjeen og det er det satt av 60 mill. kr. til gjennomføring av dette programmet.
  • Østfold fylkeskommune er i ferd med å iverksette et to-årig program for nyutdannede lærere i den videregående skole: "Profesjonslæring for lærere i Østfoldskolen".

Inspirert av det som skjer nasjonalt og lokalt vil vi gjennom presentasjoner og dialog legge til rette for hvordan vi sammen kan videreutvikle gode veiledningsordninger i vår region.

Program

08.45 – 09.00: Frokost; kaffe/te og baguett.

09.00 – 09.15: Velkommen og kort orientering om seminaret. V/Lene Lorentzen Sørby, Veiledernettverk Østfold

09.15 – 10.15: Prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole – hva betyr dette for oss i vår region. V/Geir Luthen, leder av veilederutdanningen ved Høgskolen i Østfold ved Avdeling for lærerutdanning

10.15 – 10.25: Pause og litt mer kaffe/te

10.25 – 11.25: Profesjonslæring for lærere i Østfoldskolen – et eksempel til etterfølgelse? v/Kristine Hollup, leder av Veiledningsnettverket i Østfoldskolen

11.25 – 11.30: Kort oppsummering av dagen med mulige innspill fra deltakere. V/                Sandra Stubberud Buer, Veiledernettverk Østfold

Påmelding

Bindende påmelding innen fredag 07.06.2019. Påmeldingen gjøres elektronisk her.

Velkommen til et spennende og læringsfremmende frokostseminar!

 

Publisert 15. mai 2019 14:24 - Sist endret 6. juni 2019 21:24