Kvalitet og relevans i videregående opplæring

Vi er en nystartet gruppe som ønsker å sette fokus på læring og utvikling i videregående skole. 

Vi forsker på deltakelse og frafall, lærlingeordninger, ulike former for veiledning, digitalisering, tverrfaglig samarbeid og skolen som autonomt lærerutdanningssted.

Deltakere

Publisert 30. sep. 2019 11:08 - Sist endret 30. sep. 2019 11:08