Forskning

Vår forskning

Vårt største forskningsprosjekt er: 

Vårt største utviklingsprosjekt er:

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde.

Våre forskningsgrupper

Våre forskningsprosjekter

Aktuelt

  • hanneep-2 Kan fortidens hogst forklare dagens eikebillesamfunn? 7. mai 2019

    Hule eiketrær regnes som «hot spots» for biologisk mangfold og har fått status som utvalgt naturtype under naturmangfoldsloven. Men hva vet vi om innbyggerne i gamle eiker, spesifikt biller? Lite. Kanskje vi må langt tilbake i tid for å forstå dagens billesamfunn?

  • oversetting-av-pikeboker Oversettelse av pikebøker fra 50-tallet avslører ulikt fokus 30. apr. 2019

    Oversettelser av pikebøker fra 50-tallet viser at krig og nasjonalitet er mer vektlagt i norske enn i svenske bøker, viser forskningen til Marcus Axelsson. Noe av årsaken kan forklares i at Norge var med i krigen, og Sverige ikke.

Arrangement

12 juni
08:45, Høgskolen i Østfold, Studiested Halden, rom E1-074