Om forskningen

Avdeling for lærerutdanning har et utstrakt forsknings- og utviklingsarbeid / kunstnerisk utviklingsarbeid. Hoveddelen av arbeidet er samlet i avdelings tverrfaglige forskergrupper. 

Satsingsområde

I tillegg til forskergruppene har avdelingen hovedansvar for ett av høgskolens tre institusjonelle satsingsområder: 

Forskergrupper

Flere av avdelingens fagansatte er også med i eksterne forskergrupper; ved andre avdelinger ved Høgskolen i Østfold eller i eksterne forskergrupper. 

FoU-leder er Arnstein Hjelde

 

Publisert 11. juni 2018 13:42 - Sist endret 6. des. 2018 21:35