Om forskningen

Avdeling for lærerutdanning har et utstrakt forsknings- og utviklingsarbeid / kunstnerisk utviklingsarbeid. Hoveddelen av arbeidet er samlet i avdelings tverrfaglige forskergrupper. 

Satsingsområde

I tillegg til forskergruppene har avdelingen hovedansvar for ett av høgskolens institusjonelle satsingsområder og bidrar inn i to andre: 

Forskergrupper

Flere av avdelingens fagansatte er også med i eksterne forskergrupper; ved andre avdelinger ved Høgskolen i Østfold eller i eksterne forskergrupper. 

Organisasjon og strategi

Avdelingens FoU-leder er Arnstein Hjelde. Avdelingen har også et FoU-utvalg, les mer om FoU-utvalget her.

Avdelingen vedtok i februar 2019 Strategisk plan for FoU 2019-2022 - Avdeling for lærerutdanning. Strategien vil bli fulgt opp av en handlingsplan for FoU-arbeidet i perioden, denne er under utarbeidelse.  

Publisert 11. juni 2018 13:42 - Sist endret 7. feb. 2020 15:53