Pågående prosjekt

Å tenke medvirkning som apparatus

I dette prosjektet undersøkes og drøftes medvirkning med utgangspunktet i mangfoldet av produktive aktører som til enhver tid finnes i barnehagen, og som er produktive i barnas liv.

Barns rett til medvirkning uttrykt i den nå 10 år gamle barnehageloven (Kunnskapsdepartementet, 2006), kan oversettes til barns rett til å være aktør eller medskaper (Sandvik, 2006) i egne barnehageliv. Forstavelsen "med" i medvirkning, kan leses som at barna skal virke sammen med noen eller noe. Medvirkning snakkes og drøftes ofte frem som noe som skjer i de menneskelige relasjonene, altså det jeg over omtaler som å virke sammen med noen

Hva skjer hvis jeg tenker medvirkning som noe som inkluderer alle typer materialiteter som inngår i barnehagenes pedagogiske praksiser? Hva skjer hvis jeg også betrakter alle deler som aktive aktører i produksjonen av medvirkning? Altså medvirkning forstått som å virke sammen med både noen og noe.

Med Karen Barad (2007, 2008) som en sentral medhjelper på laget, ser jeg på hva begrepet apparatus kan åpne for når medvirkning blant de yngste barna i barnehagen drøftes. Karen Barads (2007, 2008) teorier ser ikke på artefakter og øvrig materialitet som passive rekvisitter i verden, men som aktører i et pågående apparatus. Dette innebærer blant annet at det å være til stede i verden, læring og etikk ikke kan skilles ad som enkeltfaktorer, men inngår i et dynamisk apparatur for medvirkning. 

Publisering/formidling

Artikkelen er en invitert artikkel inn i boka Redaktører: Danilensen Wolf, J. & Svenningsen, S-B. Noen perspektiver på barns medvirkning. Oslo: Universitetsforlaget. Planlagt utgivelse: våren 2018.

Publisert 16. mars 2020 14:00 - Sist endret 16. mars 2020 14:00