Barnehagen som møteplass for religioner og religiøse praksiser

Religion er en del av barnehagens hverdag - og av det lokale og nasjonale samfunnet barnehagen er en del av. I dette prosjektet ser vi på hvordan barnehagelærere forstår og erfarer religion som fenomen. 

På den ene side dukker religion opp gjennom barna, foreldrene, tradisjoner, ritualer og høytider. På den andre side er religion en del av barnehagens formelle innhold gjennom fagområdet etikk, religion og filosofi. Samtidig viser forskning at religion i barnehagen ikke er et uproblematisk tema. Formelt er temaet religion i barnehagen koblet til respekt og toleranse – det vil si at ulike religiøse praksiser skal tematiseres i barnehagen for at barna skal kunne utvikle forståelse for religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold. Samtidig tyder forskning på en tendens hos barnehageansatte til å forstå religiøs respekt og toleranse som ikke-tematisering. Spørsmålet er om denne tause respekten forutsetter en viss type religiøsitet, som dels er koblet til norskhet og dels til en privatisering og kognitivisering. Det kritiske spørsmålet er altså ikke barnehagelæreres kunnskap om de enkelte religioner, men hvordan de forstår og erfarer religion som fenomen.

Publisering/formidling

En artikkel tilknyttet tematikken er under arbeid.

Deltakere

Publisert 14. juni 2018 23:52 - Sist endret 14. juni 2018 23:52