Pågående prosjekt

Barnehagestart

Prosjektet tar utgangspunkt i  ny rammeplan for barnehager, der begrepet tilhørighet skrives fram. Begrepet ses i lys av forskningen rundt tilknytningsteori, spesielt knyttet til begrepet grupperelatert sensitivitet. 

 

Arbeidet skal resultere i en fagfellevurdert artikkel: Barnehagestart, tilhørighet og tilknytning - muligheter for retenkning av relasjoner i barnehagen.

Deltakere

Publisert 14. juni 2018 23:53 - Sist endret 18. nov. 2019 18:44