Pågående prosjekt

Barnehagestart

Prosjektet tar utgangspunkt i høringsutkastet til ny rammeplan for barnehager. Begrepet tilhørighet skrives fram og dette ses i lys av deler av forskningen rundt tilknytningsteori, spesielt knyttet til begrepet grupperelatert sensitivitet. 

Arbeidet skal resultere i en fagfellevurdert artikkel: Barnehagestart, tilhørighet og tilknytning - muligheter for retenkning av relasjoner i barnehagen.

Deltakere

Publisert 14. juni 2018 23:53 - Sist endret 14. juni 2018 23:53