Pågående prosjekt

Bruk av språk i matematikk

I dette prosjektet setter vi fokus på utfordringer med å bruke dagligtale i matematikk. Hva er forskjellen på å bruke "og" og "eller" i løsning av andregradslikninger?

Lærere og framtidige lærere trenger god forståelse for betydningen riktig språkbruk har for forståelse av matematikk. Vi har observert at noen lærebøker i matematikk oppgir løsninger av andregradslikninger med å adskille løsningene med "og", mens andre adskiller løsningene med "eller". Årsaken til at man velger "og" eller "eller" kommer ikke tydelig fram i bøkene.

Mål 

Prosjektet har som mål å finne ut hvordan overgangen fra bruk av symbol (som ble brukt tidligere) til ord (og/eller) i løsning av andregradslikninger har vært. Gjennom dette vil vi også skape en bevissthet knyttet til bruk av dagligtale i matematikk, som vil bli tatt med inn i matematikkundervisningen i lærerutdanningene.  

Prosjektperiode 

Prosjektet gjennomføres i 2019.

Deltakere

Emneord: matematikk, matematikkdidaktikk, andregradslikninger
Publisert 5. juli 2019 09:49 - Sist endret 5. juli 2019 10:06