Pågående prosjekt

Dysleksi i høyere utdanning

I dette prosjektet ser vi nærmere på studiestrategier, forventninger om mestring og resultater for studenter med dysleksi i høyere utdanning. 

Prosjektet har tre forskningsspørsmål:

  1. Er det forskjeller mellom første års bachelorstudenter med og uten dysleksi når det gjelder bruk av selvregulerte studiestrategier i ulike studiekontekster (forelesning, individuelle studieaktiviteter og sosiale studieaktiviteter)?
  2. I hvilken grad opplever studenter med dysleksi utbytte av strategiene de benytter, sammenliknet med studenter som ikke har dysleksi?
  3. Hvilken sammenheng er det mellom forventning om mestring, selvregulert strategibruk og studieresultater for studenter med og uten dysleksi?

Datamateriale er samlet inn ved hjelp av studielogg (strukturert dagbok).

Resultater av prosjektet ble presentert på den internasjonale EARLI-konferansen i august 2015. Det arbeides med en engelsk og en norsk fagartikkel med utgangspunkt i det innsamlede datamaterialet.

I etterkant er det også gjort oppfølgingsundersøkelse med intervjuer i prosjektet.

Publisert 11. juni 2018 09:51 - Sist endret 11. juni 2018 09:52