Avsluttet prosjekt

Etikk i praksis

I dette prosjektet diskuteres læreres muligheter for å utøve profesjonelt skjønn og etiske vurderinger i møte med kommunenes krav om dokumentasjon.

Diskusjonene gjøres med utgangpunkt i intervju-materiale fra to lærere som ble truet med å oppsigelse da de nektet å følge Sandefjord kommunes pålegg om dokumentasjon og Gert Biesta sin forståelse av utdanning som tre dimensjoner; kvalifisering, sosialisering og subjektivering.

Publisering/formidling

Artikkel med foreløpig tittel Crosses, numbers and teachers’ profesionalism er under arbeid.

Deltakere

Publisert 11. juni 2018 09:13 - Sist endret 16. mars 2020 14:12