Pågående prosjekt

Hva fremmer yrkesdeltakelse for yrkesfagelever med spesialundervisning

I dette prosjektet ser vi nærmere på hvordan man kan få flere yrkesfagelever som har behov for spesialundervisning ut i arbeidslivet.

Prosjektet har fire mål:

  1. Kartlegge hvordan det jobbes for å gi yrkesfagelever med spesialundervisning en stabil tilknytning til yrkeslivet.
  2. Kartlegge hvilke tiltak og arbeidsformer som gjør at man lykkes med dette arbeidet.
  3. Avklare videre forskningsbehov og utviklingsmuligheter for å støtte arbeidet med denne elevgruppas overgang til yrkeslivet.
  4. Avklare muligheter for forpliktende samarbeid mellom aktører som bidrar til elevgruppas overgang til yrkeslivet.

Prosjektet er støttet av Oslofjordfondet, og fungerer som et forprosjekt for et større forskningsprosjekt som vil søke forskningsstøtte i løpet 2015. Det kommende forskningsprosjektet vil involvere flere norske høgskoler og universiteter, aktører fra NAV, fylkeskommune og arbeidslivet, samt internasjonale utdanningsinstitusjoner.

Publisert 11. juni 2018 09:27 - Sist endret 11. juni 2018 09:44