Avsluttet prosjekt

Metakognisjon

Forskergruppa Språkdidaktikk, som ledes av Camilla Bjørke, arbeider med en antologi om metakognisjon. Bjørke er medredaktør, mens Arntzen er bidragsyter. Dette arbeidet er også relevant for forskergruppen Flerspråklig oppvekst og utdanning.

Deltakere

Publisert 14. juni 2018 23:23 - Sist endret 7. feb. 2020 15:53