Pågående prosjekt

Nabospråksundervisning

Hovedformålet med prosjektet er å kartlegge hvilke undervisningsmidler som i dag finnes/er utviklet til bruk i nabospråksundervisningen i Norden og til bruk i undervisningen i de nordiske språk som fremmedspråk de siste 15-20 årene.

De fire prosjektmedlemmene kommer fra henholdsvis Høgskolen i Østfold, Islands Universitet, N. Zahles seminarium i København og Universitetet i Karlstad.

Prosjektet er tildelt 60 000 Euro som Nordplusmidler fra Nordisk Ministerråd. 

Metode

1. Kvantitativ undersøkelse av nabospråkenes plass i læreverk først og fremst for ungdomsskolen
2. Intervju av lærere, primært i ungdomsskolen

 

 

Deltakere

Publisert 14. juni 2018 23:01 - Sist endret 7. feb. 2020 15:50