Pågående prosjekt

Når stemmer ikke stemmer - om å utvide forskningens språk

I dette prosjektet ønsker vi å lage vitenskapelig språk som ivaretar alle sider av livet i barnehagen. Pulsen fra virksomheten kan ikke måles i gjennomsnittlige slag dersom vi skal beskrive flere fasetter av opplevelser. Om målet er kvalitativ kunnskap, må vi skape et språk som også skildrer hjertedunket der du ligger musestille bak putene for å ikke bli oppdaga. Eller kanskje et språk som rommer fukta i vognskuret en sein oktoberdag.

Bakgrunnen for prosjektet er at vi ved flere anledninger har opplevd at språket i forskningstekster omkring barnehagen er utfordrende. Vi møter utfordringene både når vi leser og skriver tekster om barnehagelivet, og vi ønsker derfor å dvele ved dette. Språket om barnehagelivet kan ikke hentes fram ferdig formulert. Språket ligger ikke i dvale og venter på å bli vekket av barnehageforskeren. Språket må skapes, om og om igjen. Det må vit-skapes inn i nye sammenhenger. Bølgen av krav om forskningsbasert kunnskap om barnehagen krever altså kreering, og vi kan henvende oss flere steder om vi våger å legge nye forhold til rette for kreasjon og konstitusjon. Språket gjøres, tenkes og snakkes allerede i og rundt barnehagen. Stemmene er mange, men ikke alle stemmene stemmer dersom både kropp, materialitet, relasjon og historie skal få utgjøre profesjonens språkskatt.

Delprosjekter i arbeid

Delprosjekt 1: Søvn i barnehagen: Re-Conceptualizing the Heterotopia of Sleep in Infant–Toddler Pedagogy 

Ved Bente Ulla.

Eg arbeider for tida med ein studie kring søvnens rom og rom for søvn i barnehagen. For kva skjer om eg søkjer å adressere det sovande framfor det vakne i barnehagen? Kva kan oppstå om eg ikkje granskar det å sove som noko som skjer i på vente av å bli vaken? Eg søkjer å undersøke korleis søvnen kan verte lest som del av institusjonens kvardagsliv, og dermed ikkje en pause frå livet sjølv. Og i forlenging av dette; dersom eg ikkje ekskluderer søvnen frå det politiserte livet, korleis kan eg utfordre at søvnen får slumre som ei nøytral sone i barnehagen?

Publisering/formidling

Artikkelen Re-Conceptualizing the Heterotopia of Sleep in Infant–Toddler Pedagogy er sendt inn til Contemporary Issues in Early Childhood (nivå 2) og venter på publisering.

Delprosjekt 2: «Å fange opp» barn i pedagogisk arbeid

Ved Ann Sofi Larsen.

Her argumenterer jeg for at det er av vesentlig betydning å stille spørsmål om hvilken makt og innflytelse som skapes gjennom preferanser for å fange opp, foregripe og systematisere i barnehagefaglig arbeid. Slike ønsker er ikke uproblematiske. De bærer med seg en rekke etiske dilemmaer og bidrar til kunnskapsproduksjoner som langt fra er nøytrale og objektive. Kanskje er de heller ikke ønskelige.

Publisering/formidling

Artikkel er under arbeid.

Delprosjekt 3: Celebrating the frivolous performances of nonsense in toddler groups

Ved Ninni Sandvik.

Dette prosjektet har sine røtter i tidligere arbeider (Sandvik, 2000), samtidig som jeg søker å bringe inn nye posthumane tilnærminger for å tenke nytt om det jeg betegner som frivole nonsesperformancer blant små barn. Begrepet nonsense hentes fra den franske filosofen Gilles Deleuze, og sammen med Alison Gopniks forskning om små barns oppmerksomhet og Erin Mannings ideer om the minor gesture forsøkes begrepet satt i arbeid med to praksisfortellinger fra to småbarnsavdelinger. Nonsens ses som en vesentlig del av barns meningsskaping, og kan ikke reduseres til uvesentlig "pausefyll" innimellom det seriøse. Hoveddrivkraften i arbeidet med dette prosjektet er å eksperimenter med en tenkning som har potensialer til å øke handlingskreftene til de elementer (menneskelige og ikke-menneskelige) som er virksomme i ulike lek- og læringsmaskinerier.

Publisering/formidling

Artikkelen Celebrating frivolous performances of nonsense in toddler groups er sendt til Contemporary Issues in Early Childhood våren 2017 og venter på publisering.

Deltakere

Publisert 14. juni 2018 23:54 - Sist endret 14. juni 2018 23:54