Avsluttet prosjekt

Naturfag i det flerspråklige rommet

Elevenes etniske og språklige mangfold gir muligheter og utfordringer i opplæringen i skolen. Gjennom et samarbeid mellom elever og lærere i en mottaksklasse på ungdomstrinnet og lærere ved høgskolen, ønsker vi å bidra til gjensidig utvikling av lærerkompetanse og forbedret undervisning i mottaksklassen og i lærerutdanningen.

Prosjektet er et pilotprosjekt, hvor vi vil finne problemstillinger for et større prosjekt. 

Metode

Vi vil gjennomføre et action research-prosjekt i en mottaksklasse på ungdomstrinnet, hvor vi planlegger, gjennomfører, reflekterer og evaluerer et undervisningsopplegg i biologi. Lærerns rolle som stillasbygger og jordmor i utvikling av begrepsforståelse vil bli vektlagt. Vi vil sørge for at språk og fag innlæres integrert, og vil gi elevene intellektuelt utfordrende oppgaver gjennom små eksperimenter og gjennom å realisere "samtaler om det vesentlige" i temaet.

Deltakere

Publisert 14. juni 2018 22:00 - Sist endret 4. juni 2019 07:22