Pågående prosjekt

Nedarvingsspråk

Dette forskingsarbeidet ser på nedarvingsspråk og deres betydning i to ulike settinger, ulike minoritetsspråk i møte med norsk som majoritetsspråk i Norge, og norsk som minoritetsspråk i møte med engelsk som dominerende majoritetsspråk, dvs norsk i Amerika. 

Resultater fra dette arbeidet er presentert i form av artikler og foredrag.

Deltakere

Publisert 14. juni 2018 22:14 - Sist endret 7. feb. 2020 15:50