Pågående prosjekt

Samspill mellom de yngste barna og dyr/natur i gårds- og naturbarnehager

Prosjektet har fokus på samspill mellom barna og det ikke-menneskelige, i dette tilfellet dyra i barnehagen og naturens affordances. 

Dette prosjektet er designet som en kvalitativ studie. Datainnsamling ble gjort gjennom observasjon våren 2017. Prosjektets teoretiske utgangspunkt er tekster fra Harraway, Gibson, Barad, Lenz Taguchi m.fl.

Mulige forskningsfokus er:

  1. Kommunikasjon mellom små barn (0-3 år) og dyr
  2. Barns utforskning av naturens handlingsmuligheter
  3. Hvordan handlingsmuligheter i naturen påvirker leken

 

Deltakere

Publisert 14. juni 2018 23:53 - Sist endret 14. juni 2018 23:53