Avsluttet prosjekt

Studentaktive og studieintensive læringsformer (STIL)

I denne studien undersøker vi hvordan lærerstudenter opplever samarbeid om sentrale oppgaver i grunnskolelærerutdanningene og hvordan de vurderer utbytte av samarbeid og bruk av digitale verktøy i studiet. 

Bakgrunnen for prosjektet er innføring av femårige grunnskolelærerutdanninger med tydelige forventninger om stort utbytte av studiet (læringsutbytte), slik det er beskrevet i studieplanene for de to utdanningene ved Høgskolen i Østfold. 

Prosjektet er utviklet i samarbeid med Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed) ved Universitetet i Oslo, som også finansierer prosjektet med 1,4 mill studieåret 2017/2018. Prosjektet er et av fem prosjekter som fikk støtte av ProTed. En felles sluttrapport fra alle disse prosjektene vil foreligge høsten 2018. 

Det er utviklet flere forskningsprosjekter i forlengelsen av dette prosjektet, blant annet innenfor matematikkdidaktikk, norskdidaktikk og digitale læringsressurser (profesjonsfaglig digital kompetanse).  

Sluttrapport

Det er skrevet en samlet sluttrapport fra alle de fem prosjektene som fikk støtte av ProTed. Denne rapporten og annen informasjon om prosjektene finner du her.

Deltakere

Publisert 18. juni 2018 15:30 - Sist endret 2. juli 2019 14:25