Pågående prosjekt

Tidlig svensk skolematematikk-historie

I dette prosjektet forsker vi på den tidlige historien til svenske matematikkdidaktikk.

Svensk skolematematikk har en ca. 400 år lang historie, og de siste årene har forskningsinteressen for dette temaet økt. Dette skaper et større behov for forskningsbasert innsikt i svensk skolematematikk.

De første svenske lærebøkene

Først på 1500-tallet ble det mulig å studere matematikk i Sverige. Den første trykte svenske læreboken i aritmetikk ble skrevet av Aegidius Aurelius (ca. 1580-1648) i 1614. Men allerede i 1601 skrev Hans Larsson Rizanesander (1574-1646) et manuskript for hånd om aritmetikk. Dette er det eldste kjente manuskriptet av en svensk lærebok i matematikk. Manuskriptet til Rizanesander ble aldri trykket opp, før Russell Hatami og Adam Von Scheèle (Göteborgs Universitet) etter 400 år tolket det håndskrevne materialet og trykket det opp i 2018.

Det er ikke kjent i hvilken utstrekning Rizanesanders manuskript ble brukt. Likevel kan det gi oss innblikk i den svenske matematikkutdanningens tidlige historie. Det ser ut til å ligge en pedagogisk idé bak tekstens struktur, og manuskriptet inneholder mange eksempler på løsninger.

Mål for prosjektet

Det er lite forskning på den svenske matematikkutdanningens tidlige historie. I dette prosjektet ønsker vi å finne svar på hvem som påvirket Rizanesander i sitt arbeid med matematikkdidaktiske arbeid, og hvem Rizanesander påvirket i sitt arbeid. Vi ønsker også å finne ut hvordan de ulike personene påvirket hverandre.

Prosjektperiode

Prosjektet starter opp i august 2019 og er planlagt avsluttet i desember 2020.

Deltakere

Emneord: svensk matematikkhistorie, Rizanesander
Publisert 4. juli 2019 14:59 - Sist endret 26. aug. 2019 13:13