Pågående prosjekt

Undervisning av logaritmer i norske skoler

En av byggesteinene som ligger i grunnlaget for matematikkfaget, er at regneoperasjoner vi jobber med på skolen kan kobles sammen i par (inverse). I dette prosjektet setter vi fokus på undervisning i logaritmer, som bryter med denne metodikken. 

Helt fra starten av første trinn opplever elever at regneoperasjonene kan danne symmetriske relasjoner. De lærer først addisjon og subtraksjon, og fortsetter så med multiplikasjon og divisjon. Tanken om symmetriske relasjoner bekreftes igjen når elevene blir kjent med potensregning, og etter hvert observerer at to tall kan kobles sammen ved å opphøye i grad n og ved å trekke n-grads rot.

Men hva skjer når elevene første gang blir kjent med logaritmer? I de fleste bøker og digitale læreverk presenteres logaritmer kun som to typer – briggske (grunntallet er 10) og naturlige (grunntallet er e = 2,718...). Motsatsen av logaritmer er eksponentialfunksjoner, og her brukes flere grunntall enn 10 og tallet e. En slik introduksjon kan føre til et brudd i denne godt etablerte strukturen om symmetri som var bygget opp fra første trinn, fordi elever nå kan fastslå at logaritmer med andre grunntall enn 10 og tallet e kanskje ikke finnes. Man kan lett tro at eksponential- og logaritmiske funksjoner kanskje ikke henger sammen, som igjen kan skape forvirring hos elevene. 

Mål

Målet med prosjektet er å gjenopprette det logiske mønsteret om symmetriske strukturer, og bygge broen mellom eksponentialfunksjoner og logaritmiske funksjoner. Det finnes uendelig mange grunntall for begge mengder, og funksjonene skal være i et symmetrisk forhold, ved at funksjon fra en mengde kan danne et par med en funksjon fra den andre mengden.

Prosjektet vil først og fremst være rettet mot elever og lærere på videregående skole, men det er også et fint supplement for dem som generelt er glad i matematikk. 

Deltakere

Publisert 26. aug. 2019 15:01 - Sist endret 27. aug. 2019 08:38