Pågående prosjekt

Utforskande Fysikkundervising

I dette prosjektet ser vi på ulike aspekt ved Utforskande undervising. Vi har nytta eit undervisingsopplegg laga av Naturfagsenteret som handlar om elektrisitet. Sjølv om undervisingsopplegget er laga for mellomtrinet har vi nytta det i undervisinga for lærarstudentar. 

Datamaterialet består av refleksjonar gjort av studentane før og etter gjennomføringa av opplegget samt eit gruppeintervju. 

Tidsplan: 

H18: Anlyse

V19: Skrive

H19: Publiser

Publisert 4. okt. 2018 14:03 - Sist endret 9. okt. 2018 10:02