Pågående prosjekt

Utvikling av symboler i algebra gjennom historien

I dette prosjektet vil vi studere og komme med eksempler på hvordan vi kan skape gode overganger mellom tekster og abstrakte symboler i undervisning av algebra. 

Når man underviser i algebra i skolen idag, brukes et språk med mange abstrakte symboler. Det finnes mye forskning på utfordringene med å lære algebra på denne måten. Vår egen erfaringer med undervisning i algebra, peker entydig på at studentene lærer algebra bedre når vi bruker helt andre og eldre metoder, så lenge det brukes et vanlig språk. 

Vi vil derfor gå tilbake til den tiden i algebraens historie hvor symboler ble innført, og se hvordan og hvorfor algebraens historien har utviklet seg som den har gjort.  

Mål

Målet for prosjektet er å vise hvordan symboler innenfor algebra har utviklet seg fra et "vanlig" språk til bruk av abstrakte symboler. Dette vil gi et betydelig bidrag til både utdanning og forskning i matematikkdidaktikk. 

Prosjektperiode

Prosjektet er ettårig og gjennomføres i perioden 2019 - 2020. 

Deltakere

Emneord: algebra, algebraens historie, matematikk, matematikkdidaktikk
Publisert 5. juli 2019 12:35 - Sist endret 16. mars 2020 14:18