Pågående prosjekt

Vår fiktive barnehage

Dette prosjektet er et ser på undervisningsformer i emnet Ledelse, samarbeid og utvikling (LSU) ved barnehagelærerutdanningen ved høgskolen våren 2017.

I samarbeid med faglærerne på emnet gjennomføres et utviklingsarbeid relatert til nye undervisningsformer våren 2017. Prosjektet kombinerer forskningsbaserte og praksisnære tilnærminger innenfor ledelse, samarbeid og utvikling. Utviklingsprosjektet bygger gjennomgående på kooperativ ledelsesutvikling.

Publisering/formidling

Arbeidet er planlagt dokumentert i en rapport og presentert på en konferanse i Bergen høsten 2017.

Publisert 9. mai 2018 13:32 - Sist endret 9. mai 2018 13:32