Pågående prosjekt

Veiledning i utdanning og profesjon - prosjekter

Forskergruppen har flere pågående prosjekter: 

Digital vurdering av studenter i høyere utdanning

Delprosjekt I: Et tverrfaglig utviklingsprosjekt ved LU med fokus på fleksibel bruk av digitale verktøy i peer-review. 
Kontaktperson: Kristine Høeg Karlsen

Delprosjekt II
Kontaktperson: Berit Grønn

Oppfatning og bruk av feedback

Et forskningsprosjekt som undersøker studenters oppfatninger av muntlig feedback og måter denne feedbacken brukes på i læringsprosessen.

Kontaktperson: Kristine Høeg Karlsen

Veiledernettverk Østfold

Et samarbeidsprosjekt mellom praksisfelt og Høgskolen i Østfold, som har som formål å bidra til bærekraftig veiledning i barnehager og skoler.

Leder for nettverket er Geir Luthen. Styringsgruppa består av sentrale fagpersoner fra praksisfeltet i barnehage og skole og Magne Skibsted Jensen ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning.

Kontaktperson: Geir Luthen.

Grunnleggende veiledning for yrkesfaglærere

Et pilotprosjekt i regi av Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold, som har som formål å utvikle en praksisveilederutdanning for studenter ved Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag. 

Ansvarlig for emnet som tilbys praksisveilederne er Geir Luthen.
Prosjektleder er Eva Marthinsen Dyrnes. Øvrige deltakere er Grethe Haaland, Høgskolen i Oslo og Akershus, Merete Rekdahl og Roger Sträng ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold.

Kontaktperson: Eva Martinsen Dyrnes

Utviklingsskoler i PPU - Praktisk-pedagogisk utdanning

Et FOU-prosjekt som har som formål å fremme et nærmere samarbeid med utvalgte praksisskoler for sammen å utvikle en god lærerutdanning. 

Prosjektet er initiert av Olav Kolstad og Geir Luthen.

Kontaktperson: Geir Luthen.

Skrivekameratordningen på PPUH - Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid. 

Et prosjekt hvor studenter (skrivekamerater) veileder medstudenter (skrivere) i å skrive akademiske tekster. 

Prosjektet er initiert og ledet av Geir Luthen i samarbeid med Solveig Strangstadstuen ved MNBU. 

Kontaktperson: Geir Luthen.

Avsluttet prosjekt - Veiledning og oppdagelse (antologi)

Felles FoU-prosjekt for deltakerne i FoU-gruppen. Bokprosjektet startet opp 31. januar 2015 og ble avsluttet i november 2016.

Boken består av en rekke artikler som tar for seg ulike forskningsspørsmål knyttet til veiledning. Rammene for forskningsspørsmålene er å utforske det ukjente i profesjon og utdanning. Det kritiske blikket til etablerte praksiser står sentralt. Intensjonen er utvikling av en dynamisk og eklektisk kompetanse om veiledning. Videre vil antologien være med på å tydeliggjøre hva bærekraftig veiledning kan være avhengig av kontekst, slik som profesjonstilknytning, målgruppe og tema. Antologien vil prøve å eksponere verdien av å være undersøkende samtidig som åpenhet for det nye kan gi erkjennelse om ansvar i møte med den andre, og villighet til å oppdage fenomen og mennesker på nye måter (Levinas 1993; stensholt 2011; Krogsmark 2007).

Artiklene i antologien vil være basert på ulike forskningsmetoder med hovedvekt på kvalitative tilnærminger, bl.a. følgeforskning (Pålshaugen 1994). Metoder for innhenting av data kan være spørreskjema, dokumentanalyse og intervju.

Publisert 11. juni 2018 10:24 - Sist endret 7. feb. 2020 15:50