Pågående prosjekt

Verktøy for forebygging og pedagogisk begrunnelse gjennom veiledning

Dette prosjektet ser på hvordan veiledning som metode kan benyttes inn mot det daglige arbeidet, også innenfor spesialpedagogikk, i barnehage, skole og andre virksomheter.  

Prosjektet har tre forskningsspørsmål:

  1. Hvordan kan skoler, barnehager og andre virksomheter legge til rette for gode læringsstrategier og begrunne og utvikle sin aktivitet i virksomheten gjennom reflekterende prosesser?
  2. Hvordan kan kompetanseheving i veiledning med reflekterende team og bruk av begreper som empowerment og bevisstgjøring gjøre en forskjell i hverdagen for barn og unge, like mye som for ansatte i virksomheten?
  3. Hvordan kan internasjonale samarbeidsprosjekter og nettverk bidra til resultater med tilsvarende prosjekt?

Prosjektperiode og resultater

Prosjektet startet opp i 2010 og er i første omgang planlagt avsluttet i 2020. 

Resultater fra ulike deler av prosjektet er presentert på flere internasjonale konferanser, deriblant ENIRDELM, ATEE og konferansen FOU-i-praksis i Trondheim.

En oversikt over vitenskapelige publikasjoner finnes i publikasjonsoversikten for forskningsgruppen Spesialpedagogikk.

Deltakere

Emneord: veiledning, pedagogisk veiledning
Publisert 11. juni 2018 10:03 - Sist endret 4. juli 2019 10:34