Pågående prosjekt

Verktøy for forebygging og pedagogisk begrunnelse gjennom veiledning

Dette prosjektet ser på hvordan veiledning som metode kan benyttes inn mot det daglige arbeidet, også innenfor spesialpedagogikk, i barnehage, skole og andre virksomheter.  

Prosjektet har tre forskningsspørsmål:

  1. Hvordan kan skoler, barnehager og andre virksomheter legge til rette for gode læringsstrategier og begrunne og utvikle sin aktivitet i virksomheten gjennom reflekterende prosesser?
  2. Hvordan kan kompetanseheving i veiledning med reflekterende team og bruk av begreper som empowerment og bevisstgjøring gjøre en forskjell i hverdagen for barn og unge, like mye som for ansatte i virksomheten?
  3. Hvordan kan internasjonale samarbeidsprosjekter og nettverk bidra til resultater med tilsvarende prosjekt?

Foreløpig har prosjektet blitt presentert ut fra ulike problemstillinger i konferansen ENIRDELM både på Island, i Tyrkia, Slovenia og Finland. Deler av prosjektet er også vært med som bidrag i ATEE, Halden og FOU-i-praksis i Trondheim (Stjørdal, 2013)). Det er også publisert artikler ut fra den forskningen som er gjort gjennom konferansepublikasjonen (Vodenje 2014:97-109) (Education and Practice of School Leaders: The Ethical Dimension 2011: 89-95) og Høgskolens rapportserie (2013:6). Etter ENIRDELM-konferansen i Dublin 2015 er det en målsetting å utgi en artikkel om forventningene til det videre prosjektet.

Høsten 2015 fortsetter vi prosjektet ved Berg skole i Halden og ved Barne- og ungdomspsykiatrien i Halden i tillegg til et samarbeidprosjekt med Universitet i Brno, Tsjekkia. Forventningene til hvordan slik veiledning kan være et skoleutviklingsverktøy blir presentert i konferansen i Dublin, sept. 2015.

Publisert 11. juni 2018 10:03 - Sist endret 11. juni 2018 10:03