Aktuelt

Aktuelle saker

  • barn-pa-nettbrett_colourbox11862591_1485 Bruk av teknologi i undervisningen kan gjøre underverker for motivasjonen til elevene 5. des. 2018 15:32

    Bruk av teknologi og apper som læringsverktøy kan gi lite motiverte elever en ny glød, skriver høgskolelektor Ellen Romstad ved Høgskolen i Østfold i denne artikkelen.

  • digilu1-1980 Eit lærmiddellandskap i endring 3. des. 2018 08:03

    I samband med prosjektet Digitalisering i lærerutdanningene (DigiLU) treftes 65 lærarutdannarar frå Høgskolen i Østfold måndag 26. november 2018. Her fekk dei høyre kva forskinga seier om eit læremiddellandskap i endring. Det tradisjonelle læremiddellandskapet med bøker blir utvida til óg å omfatte alle former for digitale ressursar, og det blir viktig å vurdere når ein bruker dei ulike formata av læremiddel.

  • toxkarlsen-h Prosjektbeskrivelse relevant for ph.d.-satsingen «Det digitale samfunn» 21. nov. 2018 16:11

    Førsteamanuensisene Kristine Høeg Karlsen og Joakim Karlsen fokuserer på hvordan lærerstudenter kan få erfaring med undervisningsmetoder som hører hjemme i fremtidens klasserom.