Aktuelle saker

Publisert 5. des. 2018 15:32

Bruk av teknologi og apper som læringsverktøy kan gi lite motiverte elever en ny glød, skriver høgskolelektor Ellen Romstad ved Høgskolen i Østfold i denne artikkelen.

Tre personer.
Publisert 3. des. 2018 08:03

I samband med prosjektet Digitalisering i lærerutdanningene (DigiLU) treftes 65 lærarutdannarar frå Høgskolen i Østfold måndag 26. november 2018. Her fekk dei høyre kva forskinga seier om eit læremiddellandskap i endring. Det tradisjonelle læremiddellandskapet med bøker blir utvida til óg å omfatte alle former for digitale ressursar, og det blir viktig å vurdere når ein bruker dei ulike formata av læremiddel.  

Publisert 21. nov. 2018 16:11

Førsteamanuensisene Kristine Høeg Karlsen og Joakim Karlsen fokuserer på hvordan lærerstudenter kan få erfaring med undervisningsmetoder som hører hjemme i fremtidens klasserom.

Publisert 21. nov. 2018 15:12

"Bærekraftig utvikling" er et spennende, viktig og aktuelt tema i forbindelse med forskning på den tverrfaglige undervisningsmetoden «Storyline».

Publisert 21. nov. 2018 11:48

13. november åpnet en utstilling som dokumenterer et mangeårig malesamarbeid mellom Solveig Toft ved Høgskolen i Østfold og Kari Holte ved Universitetet i Sørøst-Norge, begge høgskolelektorer i Kunst og håndverk. Samarbeidet er dokumentert gjennom malerier og fotografier og viser prosesser, temaer for prosjektene og resultatene etter hver samling. Utstillingen varer til 3. desember.

Publisert 9. nov. 2018 14:58

Torsdag 8. november inviterte forskningsgruppen «Kreativitet, kunst og innovasjon i utdanning, praksis og forskning» til åpent seminar om Storyline med skotske Carol Omand.

Lege og pasient
Publisert 9. nov. 2018 11:47

Mye statistikk som benyttes i behandlingsforskning gir ikke korrekt informasjon om effekten av tiltak. I verste fall kan pasienter få feil behandling.

Publisert 26. okt. 2018 11:12

I dag har Høgskolen i Østfold besøk fra Moi University i Kenya og landets nordiske ambassadør, Dr. Joseph Kiprono Sang.

Publisert 9. okt. 2018 11:31

Utstilling i Halden: «Storyline» brukes som metode for aktiv læring både i grunnskolen og lærerutdanningen. – Studentene lærer ved selv å oppdage, reflektere og være i aktivitet sammen, sier Kristine Høeg Karlsen fra Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold.

Publisert 27. sep. 2018 09:25

Ungt Entreprenørskap i Østfold har nominert Magne Skibsted Jensen fra Høgskolen i Østfold til prisen som "Årets Entreprenørskapslærer" i Norge.

Skoleklasse_COLOURBOX1641461.jpg
Publisert 15. mai 2018 13:10

Ny bok. Den norske skolen preges av et økende kulturelt, språklig og religiøst mangfold. Det utfordrer alle fagene i grunnskolelærerutdanningene til å øke bevisstheten om mangfold og til å rette søkelyset mot hvordan skolen kan møte mangfoldet på en god måte.

GateteaterMulticulturaDeUndertryktesTeater1.jpg
Publisert 8. mai 2018 00:00
Høgskolen i Østfold med i "De undertryktes teater": 24 unge mennesker fra ti land viste fredag kveld publikum på Halden Torg et samhold flere bør lære av.
Bildet viser hvordan flere ansatte på studiet om digitale undervisningsformer møtes via nett og ser
Publisert 17. apr. 2018 00:00
Høgskolen i Østfold tilbyr alle lærere å øke sin kompetanse i pedagogikk. Gjennom studiet "Praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer" kan man opparbeide seg en pedagogisk basiskvalifisering som også retter seg mot fleksible og nettbaserte studier.
SandraStubberudBuerNySomLarer.jpg
Publisert 21. mars 2018 00:00
– Du er ikke lærer som nyutdannet. Det er noe du blir, sa tidligere HiØ-student Sandra Stubberud Buer da hun i ettermiddag innledet ved Høgskolen i Østfold på profesjonsdagen «Ny som lærer».
Leksehjelp_str2024_COLOURBOX1631148.jpg
Publisert 20. mars 2018 09:39

– En leksebevisst skole kan være det samme som en leksefri skole, skriver førsteamanuensis Kjersti Lien Holte i denne kronikken.

utenlandsvisitt.jpg
Publisert 14. mars 2018 00:00
I mars 2018 har Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold hatt besøk av studenter fra Nederland og Østerrike. Les mer om deres inntrykk fra norske klasserom, og mulighetene våre egne lærerstudenter har til å ta deler av studiet i utlandet.
AshildSofteland2018.jpg
Publisert 21. feb. 2018 00:00
– Du får et solid faglig grunnlag for å arbeide som norsklærer. Med dette masterstudiet og godkjent lærerutdanning får du yrkestittelen lektor, sier Åshild Søfteland ved Høgskolen i Østfold. Hun minner om søknadsfristen, 1. mars.
GrunnskolelarerFacebook.jpg
Publisert 25. jan. 2018 00:00
Spennende uke for våre lærerstudenter i Halden og Fredrikstad. Her er de ansvarlige for driften av to grunnskoler.