Besøk av internasjonale studenter

I mars 2018 har Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold hatt besøk av studenter fra Nederland og Østerrike. Les mer om deres inntrykk fra norske klasserom, og mulighetene våre egne lærerstudenter har til å ta deler av studiet i utlandet.
utenlandsvisitt.jpg

Foto fra Fredriksten festning: I uke 10 var Avdeling for lærerutdanning vertskap for 25 internasjonale studenter og lærere fra Marnix Academi, Utrecht i Nederland og Kirchliche Pädagogische Hochschule Krems i Østerrike. Privat foto fra Fredriksten festning i Halden.

En slik internasjonal uke har blitt gjennomført i 17 år, og inngår som en obligatorisk del av deres utdannelse. 

Under oppholdet fikk gjestene besøke tre av våre lokale skoler; Låby, Os og Folkvang, og deltok i og observerte undervisning og friminutt ved disse skolene.

Aking i friminuttene ble en ny favoritt-aktivitet. I tillegg fikk de innføringsleksjoner i det norske skolesystemet og «metacognition and thinking skills» av førstelektor Ronald Nolet, som arrangerer dette oppholdet hvert år.

På Høgskolen fikk gjestene en smakebit på lærerutdanningens tilbud til internasjonale studenter, Nordic Citizenship Education, i håp om å rekruttere noen hit til høsten.

Gjennom oppholdet i Norge skulle de internasjonale studentene reflektere over forskjeller og likheter mellom de europeiske skolesystemene. Deres umiddelbare respons var at lærerens rolle i norske klasserom påvirkes positivt av at barneskoler i Norge ikke gir elevene karakterer. Flere av studentene mener dette fører til stor frihet i klasserommet, og i skolegården.

Internasjonal utveksling

Ønsket fra lærerutdanningen er at våre egne lærerstudenter kan delta i denne begivenheten neste år.

– Ved å bli kjent med studenter og forelesere fra andre europeiske land, ønsker vi å øke andelen av våre studenter som benytter seg av Erasmus+-stipend, for å utveksle i ett semester, sier Gunhild Brænne Bjørnstad. Hun er internasjonal koordinator ved Avdeling for lærerutdanning.

Ronald Nolet tilføyer at de ved Marnix Academi ser stor vekst i antall utreisende studenter etter at de begynte med denne formen for internasjonal uke.

Er du lærerstudent og ønsker informasjon om utveksling, ta gjerne kontakt med Gunhild Brænne Bjørnstad ved Avdeling for lærerutdanning, eller Laila Fagerdal ved høgskolens internasjonale kontor, studiested Halden.

Aktuell lenke:

Studier i utlandet

Publisert 14. mars 2018 00:00 - Sist endret 16. mars 2018 08:57