Håp i unges hender

Høgskolen i Østfold med i "De undertryktes teater": 24 unge mennesker fra ti land viste fredag kveld publikum på Halden Torg et samhold flere bør lære av.
GateteaterMulticulturaDeUndertryktesTeater1.jpg

STERKE FØLELSER I SPILL på Multicultura-festivalen i Halden. "Ungdom på byen" tok grep mot mobbing, undertrykkelse og utestenging. Alle foto: Bård Halvorsen, Høgskolen i Østfold
 
Åtte internasjonale studenter fra lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold har utviklet en forestilling sammen med 16 deltagere fra Halden Kommunale Kompetansesenter.
 
Fredag 4. mai ble forestillingen en del av en åpen og multikulturell folkefest i Halden, festivalen Multicultura, hvor byens ordfører åpnet kvelden med mat, dans, musikk og teater fra flere verdensdeler.
 
– Dette er et prosjekt alle lærerstudenter burde deltatt i og få erfaringer om. Det gir en unik mulighet for å komme i kontakt med og øke forståelsen for det flerkulturelle klasserommet som de skal undervise i etter endt utdanning, sier høgskolelektor og dramapedagog Gunhild Brænne Bjørnstad fra Avdeling for lærerutdanning.

Det flerkulturelle klasserom i praksis

MulticulturaAsiatiskDans.jpg
Dans og musikk fra fra flere verdensdeler ble presentert på Multiculturafestivalen i Halden.

I Halden er dette femte året at folk fra mange nasjoner møtes til åpen vårfest på Torget. Det har vært et ønske å knytte til seg høgskolen, og i år lyktes dette ved at høgskolens musikkstudent Monne Stang Møller sang, og at den nevnte utgaven av "De undertryktes teater" ble fremført.
 
Prosjektet med "De undertryktes teater" i Halden ble til etter inititativ av HiØs dramapedagog Gunhild Brænne Bjørnstad og lærer Marita Valentin Jacobsen fra Halden Kommunale Kompetansesenter.
 
De samlet 24 ungdommer til en to dagers workshop i teaterteknikkene til Augusto Boal, hvor målet var å iscenesette undertrykkende situasjoner i hverdagen, for så å oppdage ulike måter å løse disse situasjonene på. Teaterformene skal være frigjørende ved at man blir bevisstgjort egen og andres væremåte i samspill med andre.
 
Etterpå holdt de en gripende forestilling for norskopplæringen ved Halden Kommunale Kompetansesenter, som flere synes var verdt å vise for flere, noe som resulterte i deltagelsen på Multicultura.

GateteaterMobbeScene.jpg
– Dette handler om hvordan kroppsspråk, dans og humor kan knytte folk tettere sammen og skape et engasjement som bidrar til mindre undertrykkelse, sier Gunhild Brænne Bjørnstad til Høgskoleavisa.

Teater som involverer publikum

– Vårens prosjekt har inkludert noen av teaterformene i "De undertryktes teater", nemlig teaterøvelser, bildeteater og forumteater, forklarer Gunhild Brænne Bjørnstad.
 
Teaterteknikkene ble utviklet av teaterpedagog Augusto Boal under militærjuntaens regime i Brasil på 1960-tallet. Da som en måte å hjelpe et undertrykt folk til å heve sine stemmer og synliggjøre de undertrykkende situasjonene de opplevde i hverdagen. 
 
– Ved å iscenesette slike situasjoner bevisstgjøres publikum, og de utfordres til å delta i å løse dem.

GateteaterHighFiveMedPublikum.jpg
Publikum får komme med forslag til hvordan de ulike situasjonene kunne vært løst på en annen måte for å stoppe mobbing, latterliggjøring og andre former for undertrykkelse. Tilskuerne blir invitert til å gi råd til skuespillerne eller å komme opp og prøve selv å endre situasjonen.  
 
– Det fysiske og symbolske språket i teateret gjør situasjonene forståelige for alle til tross for ulik norskspråklig kompetanse. Dette er en viktig brobygger, sier Gunhild Brænne Bjørnstad. Både hun og Marita Valentin Jacobsen har blitt rørt over det store engasjementet til deltagerne, og hvordan de har åpnet seg opp og delt vanskelige historier med hverandre.

Publisert 8. mai 2018 00:00 - Sist endret 22. mai 2018 10:11