Lucia

Ved Avdeling for lærerutdanning skjer det ting også utenom forskning og undervisning. På Lucia-dagen 13. desember var alle ansatte invitert til Lucia-feiring fra kl. 07.00 på morgenen!

Ann Sofi Larsen og Marit Eriksen. Foto: Irene Felde Olaussen

Marit Eriksen hadde bakt lusekatter og laget gløgg på morgenen. Ann Sofi Larsen sang Lucia-sangen ved 8-tiden, dog uten lys på hodet.  

Mange ansatte både fra Avdeling for lærerutdanning og Studiestedsaministrasjonen i Halden møtte til markeringen. Studieleder Marit Eriksen benyttet anledningen til å informere om viktige saker i barnehagelærerutdanningene, blant annet den nye store nasjonale satsingen på etterutdanning i barnehagesektoren (ReKOM). Sammen med Universitetet i Sørøst-Norge og OsloMet forventes det at Høgskolen i Østfold dekker etterspørselen etter etterutdanning ved alle de 2 300 barnehagene i region Viken. 

Marit trakk også fram den nye rapporten Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv. Denne er skrevet av en ekspertgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i 2017, og ble levert 5. desember 2018. Ekspertgruppen har blant annet benyttet seg av innspills- og høringsrunder i arbeidet. Det er gledelig å se at momenter som er meldt inn av fagmiljøet ved barnehagelærerutdanningen vår, har kommet med i rapporten. 

Mange ansatte tok turen innom Eikehagen for å delta på Lucia. Foto: Irene Felde Olaussen

 

Publisert 14. des. 2018 09:30 - Sist endret 14. des. 2018 09:30