Nominert til nasjonal pris

Ungt Entreprenørskap i Østfold har nominert Magne Skibsted Jensen fra Høgskolen i Østfold til prisen som "Årets Entreprenørskapslærer" i Norge.

Fremmer kreativ læring: – Magne har bidratt til at framtidas lærere inspirerer ungdom til å lære mer og skape noe nytt, sa Kathrine Tallis. Hun er rådgiver for Ungt Entreprenørskap i Østfold og overrasket Magne i går, både med nominasjonen og en blomsterbukett. Foto: Bård Halvorsen, HiØ.

Den 31. oktober blir det offentlig hvem som får prisen Årets Entreprenørskapslærer 2018.

Magne nominert til prisen Årets Entreprenørskapslærer

I 10 år har Ungt Entreprenørskap (UE) og Virke delt ut prisen "Årets Entreprenørskapslærer" til pedagoger som inspirerer elever og studenter til å utvikle nysgjerrighet og skaperglede.

I like lang tid har Magne Skibsted Jensen fra høgskolens Avdeling for lærerutdanning samarbeidet med Ungt Entreprenørskap i Østfold:
• Lærerutdanningen har blitt fornyet ved Høgskolen i Østfold, også i forhold til entreprenørskap.
• Nå er entreprenørskap i praksis blitt obligatorisk for alle våre grunnskolelærerstudenter.

Verdiskapning i praksis 

– Så vidt vi vet er Høgskolen i Østfold den eneste lærerutdanningen i Norge som setter denne praksisen som et krav for å få vitnemål som adjunkt, sier Kathrine Tallis fra Ungt Entreprenørskap, og tilføyer:

– Ved å tilrettelegge for et nært samarbeid med Ungt Entreprenørskap bidrar Magne til at framtidens lærere får opplæring i entreprenørskap. Etter kurset skal studentene kunne bidra til økt forståelse for pedagogisk entreprenørskap, den entreprenørielle skole, praktisk metode, kreativitet og nyskaping. Dette er verdiskaping i praksis.

– Vi møter studentene ferdig utdannet i grunnskolene.  De er aktive og veileder elevene. Her handler det om å gjøre ting uten fasit, sier Kathrine Tallis.

Magne takket rørt både for fine ord og blomsterhilsen:

– Entreprenørskap inspirerer våre grunnskolelærerstudenter til aktuell læring for elevene. De må nemlig først ut i sitt eget nærmiljø for å undersøke hva de selv kan bidra. Så må de sammen finne ut hva de eventuelt kan bidra med av nyskapning og nye oppfinnelser.

– I august var jeg på en svensk forskerkonferanse og fortalte om høgskolens arbeid med entreprenørskap så lang. Og i formiddag ble jeg oppringt av forskerkolleger i Tyrkia som ønsker å vite mer om entreprenørskap i norske skoler, sier Magne Skibsted Jensen, som flere år har vært med i juryen til elevkonkurransen "Årets smarting".

Konkurransen "Årets smarting", for skoleelever i hele landet, har også motivert mange elever fra Østfold til ekstra innsats for å skape noe nytt sammen.

Her er fire bilder fra kåringen Årets smarting i Østfold.

Ved Høgskolen i Østfold samler Ungt Entreprenørskap over 200 elever til den årlige finalen, med presentasjon og prisutdeling. Disse bildene er fra siste års finaler, hvor Magne har vært med på å vurdere elevenes presentasjoner, kreativitet og oppfinnelser.

Publisert 27. sep. 2018 09:25 - Sist endret 14. des. 2018 09:33