Norsk i skolen masterstudium

– Du får et solid faglig grunnlag for å arbeide som norsklærer. Med dette masterstudiet og godkjent lærerutdanning får du yrkestittelen lektor, sier Åshild Søfteland ved Høgskolen i Østfold. Hun minner om søknadsfristen, 1. mars.
AshildSofteland2018.jpg

Ordlek på alle nivå: – Vår masterutdanning i norsk er et dypdykk i språklig variasjon i klasserommet, både muntlig og skriftlig, sier Åshild Søfteland. Hun leder norskseksjonen ved Avdeling for lærerutdanning.

«Norsk i skolen» tilbyr Høgskolen i Østfold både som heltids- og deltidsstudium.

Søknadsfristen er 1. mars og studiestedet er Halden.

Bli lektor i norsk

Masterstudiet i norsk i skolen har en tydelig skolerettet profil.

Studiet er særlig innrettet mot arbeid som norsklærer fra 1. – 10. trinn i grunnskolen, men studiet er også relevant for lærere som skal undervise i norsk i videregående skole.  

Undervisningen på masterstudiet i norsk i skolen tar utgangspunkt i aktuell teori og forskning, kombinert med feltarbeid i skolen. 

Generelt om studiet

Arbeidsformene i studiet er varierte, fra forelesninger og seminarer til individuelle oppgaver, selvstudium og feltarbeid.

Til sammen gjennomføres fem emner, inklusive vitenskapsteori og forskningsmetodikk. I tillegg skrives en masteroppgave med utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling. 

Undervisningen gis på samlinger. For studenter som tar masterstudiet på deltid vil undervisningen foregå på én samling hver fjerde uke. Samlingen går over to dager, med undervisning fra kl. 09.00 - 15.00.

Les mer utfyllende informasjon om masterstudiets innhold og opptakskrav via lenkene nedenfor.

Aktuelle lenker:

Masterstudium norsk i skolen (heltid)

Masterstudium norsk i skolen (deltid)

Alle studier ved Høgskolen i Østfold

Publisert 21. feb. 2018 00:00 - Sist endret 21. feb. 2018 11:37