Ny bok om akademisk skriving

– Denne boken er et friskt skrive-pust. Skrevet med frihet og mot, og innordnet med fantasi og energi, inviterer bokens bidragsytere leseren til å tenke og skrive på annen måte, skriver professor Jonathan Wyatt, University of Edinburgh i sin omtale. Boka har flere medforfattere og en redaktør fra Høgskolen i Østfold. 

Forfatterne av boka Academic Writing and Identity Constructions fra venstre; Anne Beate Reinertsen er med (redaktør), Bente Ulla, Ann Sofi Larsen, Nina Johansen og Ninni Sandvik. Alle fra Avdeing for lærerutdanning. Foto: Nina Fredheim/HiØ.

Høyere utdanning er i endring, også i forhold til samfunnet for øvrig, og det betyr at akademisk skriving og det å arbeide i akademiske sammenhenger endrer seg.

Boka Academic Writing and Identity Constructions: Performativity, Space and Territory in Academic Workplaces handler om skriving og handling i skrift både i og utenfor akademia.

Alle bidragsytere til boka bruker skriving for å posisjonere og reposisjonere seg som akademikere, tenkere og forskere. I hvert kapittel utforskes ulike responser til endringer som i økende grad domineres av utbytte-tenking, konkurranse og kommersialisering, måling, prestasjoner og mestring.

Som respons på en økende global interesse for skriving som handling, pløyer denne boka ny mark ved å teoretisere ulike identitetskonstruksjoner knyttet til skriving, forskning og/i akademia. Gjennom dette diskuteres både muligheter og utfordringer på måter som er autentiske og bærekraftige.

Boka er refleksiv, flerkulturell og tverrfaglig og snakker til studenter og skrivende folk, så vel som til dem som arbeider med å forene ulike fasetter av identitet. Skribenter og forskere fra Norden og Australia er representert. Redaktører har vært førsteamanuensis Louis Thomas og professor Anne B. Reinertsen.

Boka har fått svært god respons og oppfattes som et friskt pust i et system stadig mer preget av instrumentalisme og konformitet. Palgrave MacMillan forlag er rangert på nivå to. Ansatte ved HiØ har bidratt til fire av kapitlene i boka.

Boka kan også lånes ved Høgskolen i Østfold sitt bibliotek.

Om bokkapitlene der HiØ-ansatte er bidragsytere:

Kapittel 1 av Anne B. Reinertsen & Louise Thomas: «Stepping into the Flow…Lif/ve De-comforting Academic Writing: Smooth and Striated Spaces for Being Becoming Performances» er både en innledning og eget kapittel hvor redaktørene  presenterer de ulike forfatterne og deres prosjekter samt setter boka inn i en sammenheng hvor handling i skrift ses på som utforsking og aktivisme. Viktigere enn å svare er det å stille spørsmål til de endringene høyere utdanning er inne i.

Kapittel 3 av Anne B. Reinertsen: «The End of Criticism Producing Unconscious: Non-personal Activist Academic Writing» er et kapittel om aktivisme og skriving, selvvurdering som systemvurdering, utdanningssemiotikk som krysninger mellom språk, utdanningsteorier- og filosofi.

Such activist writing implies a scientific move from hermeneutics and phenomenology to affirmation in immanence, directing attention to non-personal moments of reassessment highlighting the importance of Higher Education as stratified assemblages; as networked real/virtual spaces; as poetic poly-critical edusemiotics. It is a metaphysics of quality traversing knowledge as non-teleological thus a de facto end of criticism. This is my non-expressive poetic practice and virtual essay about how an academic might emerge.

Kapittel 7 av Ninni Sandvik, Bente Ulla, Ann Sofi Larsen og Nina Johannesen: «Working with Text(-ures) in Academia: Be Fast, Even While Standing Still!» er en eksperimentering med filting, teksturer, tekster, lesing og skriving:

We experiment with any occurring speculative proposition that emerge in the midst of the reading/writing processes, as such propositions seem to present unforeseeable potentialities.

Kapittel 11 av Anne B. Reinertsen & Louise Thomas: «A Democratic Ontology of Knowledge: All of Us Slipping out the Back Door» er avslutningen på boka og maler fram bredere politiske og sosiale bilder på hva skriving kan gjøre og bli, snakke for og snakke mot.  Målet er å erkjenne eksistensen av ulike ontologier.

No conclusions are offered and authors keep speaking back to us continuously resisting any privileging of any particular knowledge-systems so we can all just go on: go on with our collection of words, our entanglements of stories, poetics and texts about decentered knowledges and polycritical knowledge sharing: questioning with/in a democratic ontology of knowledge.

 

 

 

Publisert 7. mars 2019 13:53 - Sist endret 7. mars 2019 13:53