Viktig med digital kompetanse!

– Det er spennende å se hvordan elever som sliter med å skrive, kan lage gode muntlige tekster, eller hvordan studenter som aldri har hevet stemmen sin i klassen, finner måter å uttrykke sin kompetanse på gjennom nye verktøy og arbeidsmåter, sier høgskolelektor Stine Brynildsen fra Avdeling for lærerutdanning i Halden, seksjon for IKT og læring.Bilder viser Stine Brynildsen

Høgskolelektor Stine Brynildsen er med i mooc-teamet som driver med IKT for lærere. Foto: Bård Halvorsen

Stine Brynildsen ble ansatt ved Høgskolen i Østfold i 2018.

Hun underviser lærerstudenter og lærere innen feltet profesjonsfaglig digital kompetanse.

I tillegg skriver hun innlegg til bloggen sin, #vIKTig, og hun er interessert i samfunnsdebatten om hva god læring innebærer. 

Spørsmålet «Skjerm eller papir?» besvarer hun med: «Ja, takk! Begge deler.»

Å være en lærende lærer

Stine Brynildsen har mastergrad i nordisk litteratur og har i 11 år undervist både i norsk og engelsk på videregående skoler. I tillegg er hun opptatt av pedagogisk bruk av IKT-verktøy.Nå underviser Stine lærerstudenter på campus og mooc-studenter som tar HiØs populære «IKT for lærere»-moocer. I tillegg er hun med i fagteamet (bildet), som ledes av Magnus Nohr, og som blant annet er opptatt av profesjonsfaglig digital kompetanse, rettet mot engelsk- og norsklærere på videregående skoler.

Opptatt av å lære mer

De siste årene har Stine Brynildsen vært opptatt av å lære mer om hvilke muligheter som finnes i lærere og elevers digitale skolehverdag. 

– De første årene som lærer handler mye om å finne ut av og operasjonalisere læreplaner, undervisning, administrasjon og så videre – og man er jo opptatt av at elevene skal gjøre det så godt som mulig, sier Brynildsen.
– Men når «praksissjokket» har lagt seg og rutinene faller på plass, begynner du å se flere og flere av de mulighetene du har som lærer til å være kreativ og akademisk på samme tid. Å utvikle sin profesjonsfaglige digitale kompetanse, er også viktig i denne prosessen. Man blir for så vidt aldri ferdig utlært som lærer, mener hun. Det er viktig å huske på at læreren også er lærende. «Og det er kanskje en av grunnene til at vi liker jobben vår?» spør hun seg.

En av Brynildsens favoritter når det gjelder å kombinere fagkunnskap og digital teknologi, er å la studentene bruke sin kreativitet og fagkunnskap til å samarbeide om å skape nye digitale tekster. De kan for eksempel plukke ut scener fra en roman, tolke dem og lage filmklipp, ta utgangspunkt i tekster for å lage podcaster eller tv-debatter, eller «bli» historiske personer og skrive bloggposter i rollen som disse personene.

På utdanningsbloggen «Daily Edventures» blir Stine Brynildsen intervjuet om sitt syn på læring. Bloggen drives av Microsoft Education og deres visepresident Anthony Salcito. «Jeg må innrømme at det var litt gøy å bli spurt om de kunne få et intervju,» sier Brynildsen, «Særlig ettersom jeg har jobbet mye med pedagogisk bruk av O365 og OneNote klassenotatblokk.»

Dyktige kollegaer

–  Jeg er veldig glad for å være en del av seksjonen for IKT og læring her ved høgskolen, sier Stine Brynildsen.
– Det er spennende å jobbe i team med så mange dyktige fagfolk, i en seksjon som stadig vokser og utvides. Jeg opplever at vi gjør en viktig jobb for lærere og elever, både nå og i framtida, og dét er en god følelse!
– Å se elevers læringsglede, når de kan være kreative og faglig kompetente; dét er tilfredsstillende for en lærer, avslutter Stine Brynildsen.

Aktuelle lenker

Stine Brynildsens blogg

Stines film som introduserer HiØs profesjonsfaglige digitale kompetanse-mooc (30 studiepoeng, KfK) for norsk- og engelsklærere i videregående skole

Stines videoer på YouTube på fagfeltet profesjonsfaglig kompetanse

Stines norsk-faglige filmer på YouTube

Publisert 4. sep. 2019 14:36 - Sist endret 5. sep. 2019 07:26